Keuring brandblussers

Keuring brandblussers Keuring brandblussers

NEN 2559

De Nederlandse norm NEN 2559 geeft algemene voorschriften voor controle door de gebruiker van blustoestellen en voor het onderhoud en revisie van blustoestellen.

Routinecontrole door de gebruiker

Alle draagbare blustoestellen moeten ten minste eenmaal per kwartaal, en bij voorkeur eenmaal per maand, worden onderworpen aan een routinecontrole door de gebruiker of een vertegenwoordiger van de gebruiker.

Let hierbij vooral op:

- zichtbaarheid
- bereikbaar
- beschadigingen
- manometer o.k (indien aanwezig)
- verzegeling o.k

Jaarlijks onderhoud

Het draagbare blustoestel dient jaarlijks te worden gecontroleerd door een deskundig persoon*. Een draagbaar blustoestel moet gemarkeerd met een pictogram.

Uitgebreid onderhoud.

In het 5e en 15e jaar na de productiedatum dient het blustoestel onderworpen te worden aan een meer uitgebreide controle. Ook moet bij de meeste schuimblussers de vulling worden vernieuwd.

Revisie

In het 10e jaar na de productiedatum moet het blustoestel gedemonteerd, geleegd en opnieuw worden gevuld. Cilinders van CO2 blussers en patronen worden op druk beproefd, de rompen van andere typen blustoestellen worden bij twijfel beproefd op druk, net als de slang.

NEN EN 671-3

De Europese norm NEN-EN 671-3 geeft aanbevelingen voor de inspectie en het onderhoud van brandslanghaspels, waardoor de werking van het product in overeenstemming blijft met het doel waarvoor ze zijn geproduceerd, geleverd of geïnstalleerd; dat wil zeggen, bedoeld als eerste interventiemiddel bij het blussen van een brand totdat er krachtiger blusacties door de brandweer worden ingezet.

Periodieke inspecties door de gebruiker

De gebruiker behoort regelmatig te controleren of de brandslanghaspel zich in een goede staat bevindt.

Registratie van de brandslanghaspels

Om te kunnen controleren of de brandslanghaspels voldoen aan de productspecificaties en installatievoorschriften van de producent, behoort de gebruiker over de documenten te beschikken, waaruit de precieze locatie van de brandslanghaspels kan worden afgeleid en waarmee inzage wordt verkregen in de technische gegevens van de blusvoorzieningen.

Jaarlijkse inspectie en onderhoud

De belangrijkste elementen in deze onderhoudsnorm zijn:

  1. Een jaarlijkse controle door een deskundig persoon*.
  2. Het om de 5 jaar beproeven van de slangen op de maximale werkdruk (10-12 bar), afhankelijk van de productienorm.
  3. Het duidelijk markeren van de haspel met een pictogram.
  4. Het vaststellen dat de doorstroom en statische druk in de waterleiding stabiel en voldoende is om een juiste werking van de brandslanghaspel als blusmiddel te kunnen garanderen.

 

Keuring brandblussers - Nieuws | Hydraflex - Technisch handelscentrum bv © 2019
Volg ons op Twitter Volg ons op Linkedin Volg ons op Facebook